Linnaeus - Parketvloeren

Blog - Plaatsen en renoveren van parketvloeren

Nieuws en updates over Linnaeus. Info over lopende projecten van plaatsing parket en renovatie bestaande parketvloeren. Info over onderhoud en zelf plaatsen van parket.

Artikel uit De Oost-Vlaamse Aannemer

Amper 37 jaar en toch meer dan 20 jaar ervaring

 

Van jongs af aan wist Lodewijk al dat hij in de parketsector zou belanden. Als jonge knaap deed hij regelmatig weekendwerk en vakantiejobs in de sector. Deze ervaring kon hij na zijn opleiding Houttechnieken onmiddellijk toepassen in de zaak van zijn nonkel, Nieuwparket te Knesselare. “Ik heb daar een aantal jaren mogen werken als parketplaatser en heb daar ook de basics meegekregen. In 2006 heb ik uiteindelijk de stap gezet om op zelfstandige basis verder te gaan.”

Het is mijn stiel

Linnaeus werkt op de traditionele manier met parket met stamboom. De naam van het bedrijf verwijst daarom naar een Zweedse botanicus, Carl Linnaeus. “Met Linneaus zijn we echt een klassieke parketeur. We hebben een plaatser in dienst en af en toe spreken we een onderaannemer aan om meer flexibiliteit te bieden. We doen vooral herstellingen en renovatie maar ook voor specifieke werken, zoals speciale houtsoorten of echt maatwerk, kan je bij ons terecht.”

Toen Lodewijk in 2006 Linneaus oprichtte had hij onmiddellijk het idee om parket af te werken voor professionelen (houthandels, schrijnwerkers, interieur architechten, etc.). Enkele jaren na de start van Linneaus ontstond vanuit dat idee Timfin dat staat voor Timber finishing. “We hebben hier dus te maken met één vennootschap maar voor de afwerking hebben we uiteindelijk gekozen voor een geregistreerd handelsmerk genaamd Timfin. Ondertussen zijn we als bedrijf gegroeid naar 20% plaatsing en renovatie, en 80% afwerking”, vult Lodewijk aan.

Zal het bedrijf uiteindelijk evolueren naar 100% afwerking?

“Afwerking is heel specifiek werk waar heel wat bij komt kijken. Toch wil ik het plaatsen en renoveren van parket nooit uit mijn bedrijf bannen. Het is mijn stiel, ik heb dat altijd gedaan. Ik ben als het ware in de parketsector gerold en ben er nooit meer terug uitgerold (lacht).”

Win-win voor iedereen

De combinatie tussen het plaatsen en renoveren van parket enerzijds en het afwerken van houtsoorten anderzijds is een troef voor het bedrijf. Niet alleen voor de klanten of professionelen is het een meerwaarde, ook voor Lodewijk is dit een goede combinatie. “De ene dag sta ik op de werf en plaats of renoveer ik parket bij mensen thuis. De andere dag ben ik in het atelier aan de slag in de productie voor professionelen. Het zijn twee totaal verschillende werelden, dat maakt het zeer boeiend en geeft een uniek perspectief op de markt.”

De bijbel van parketplaatsers

Dat Lodewijk zeer geëngageerd is binnen zijn sector staat buiten kijf. Naast zijn dagelijkse activiteiten binnen Linneaus en Timfin is hij bestuurder bij Dé Parketplaatsers, de beroepsorganisatie voor parketeurs. Zijn activiteiten met het bestuur beschouwt Lodewijk als een absoluut voordeel. “Het vraagt engagement maar je krijgt er veel van terug. Het netwerken en het goede contact met concullega’s is een echte verrijking. Daarnaast proberen we via dit kanaal een forum te bieden voor opleiding en discussie.”

Vooral een gedegen opleiding en steeds blijven bijscholen is volgens Lodewijk noodzakelijk. “Dat er in de sector nog veel technieken van vroeger gebruikt worden vormt zeker geen probleem zolang deze gecombineerd worden met nieuwe technieken. Naast de opleiding van Dé Parketplaatsers die ik heb gevolgd, volg ik nu avondschool om mijn kennis bij te schaven. Ook heb ik reeds deelgenomen aan het Brics-leertraject van de Confederatie Bouw, wat interessante inzichten heeft opgeleverd.”

Naast zijn rol als bestuurder bij Dé Parketplaatsers is Lodewijk actief geweest binnen een tijdelijke werkgroep van het WTCB rond de hervorming van de technische voorlichting TV218. “Elk punt werd besproken zodat eisen aan de ondergrond, soorten parket, randvoorwaarden en toleranties opgenomen konden worden. Het wordt aanzien als de bijbel van de parketplaatser. Dit zou ervoor moeten zorgen dat men zich bij het plaatsen houdt aan een bepaalde minimumkwaliteit. Als iedereen zich hieraan houdt, zullen de prijzen op de markt niet zo hard uiteenlopen wat uiteindelijk de klant ten goede komt.”

U spreekt over uiteenlopende prijzen?

“Bij parket zie je soms zeer lage prijzen. Dat is vaak opletten, vooral voor de eindklant die zich niet altijd bewust is van de levensduur en het onderhoud dat ze voor deze prijs krijgen. Goedkoop is dan ook soms duurkoop, bij parket kan dat veelal van toepassing zijn. Door het promoten van gedegen opleidingen, het hervormen van het label voor parketplaatsers en minimale kwaliteitsvoorwaarden op te leggen zou de parketsector richting een eerlijker concurrentiële markt kunnen evolueren.”

Wat vindt u van alternatieven zoals laminaat en vinyl?

“Ik zie ze zeker niet als een bedreiging. Die alternatieven zijn altijd al aanwezig geweest. De laatste jaren is dat wel veel meer naar voren gekomen, maar het blijft uiteraard een alternatief. Natuurlijk wordt de keuze voor alternatieven interessanter naarmate de prijs van parket budget valt. Vandaar is er een iets groter aanbod op dat vlak. Desalniettemin worden er nog steeds houten vloeren geplaatst en wordt er bovendien vaak gevraagd naar herstelling of renovatie.”

Alleen op zee

Naarmate dat het bedrijf gegroeid is, heeft Lodewijk meer balans gevonden tussen werk en privé. “Er zijn nu meer collega’s waarop ik kan steunen waardoor het werk beter verdeeld is. Daarnaast heb ik er bewust voor gekozen om niet aan het bedrijf te wonen, zodat ik thuis van mijn rust kan genieten. Toch is er wel ruimte om daar af en toe te werken maar ik kan ook perfect thuis ‘thuis zijn’.”

Naast de momenten met zijn gezin kan Lodewijk ook volledig ontspannen tijdens het sporten. “Ik doe aan sportief zeilen. Elke zondag is er wel een wedstrijd maar soms ga ik gewoon eens zeilen met vrienden. Zo zonder gsm, alleen op zee… ja, dat geeft wel rust.”

Doe je nog andere sporten?

“Minstens drie keer in de week neem ik de tijd om te lopen, vooral ’s ochtends want dat geeft energie om de dag goed te starten. Gebruikelijk loop ik 10 kilometer, maar op zondag kan dat soms het dubbele zijn. Ontspanning en algemene conditie zijn mijn voornaamste redenen om te lopen. Hoewel ik ook soms loop om eens goed te kunnen nadenken.”